ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಭಾವತರಂಗ ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಕಾವ್ಯಾಲಯ osmania 1947
ಅಕ್ರೂರ ಚರಿತ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ ಕವಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ osmania 1923
ಅಗ್ನಿಹಂಸ ಕುವೆಂಪು ಉದಯರವಿ osmania 1956
ಭಕ್ತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಂಡೆ ಗುರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದಾಸರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ osmania 1956
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿ ಚರಿತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ ಎಂ. ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಂ. ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ osmania 1932
ಶ್ರೀ ಸಾನೆ ಗುರೂಜಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದುಮಾಧವ ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಚಾವಡಿ osmania 1952
ಶುಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸಂ ಅಥವಾ ಕಿರಾತರುದ್ರಲೀಲೆ ಶಿ.ಶಿ. ಬಸವನಾಳ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ osmania 1939
ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ತೀ. ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ osmania 1953