ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಬಿನ್ನಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು osmania 1947
ಮುಗುದೆಯರ ಪತ್ರಗಳು ಸಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕಾವ್ಯಾಲಯ osmania 1945
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ osmania 1924
ಚಿಕ್ಕದೊಡ್ಡವರು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ osmania 1941
ಅರ್ಥಸಾಧನ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ osmania 1916
ಖಾದಿ ದರ್ಶನ ರಾ. ವೆ. ವಡವಿ ಕೆ.ಎ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ osmania 1942
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ - ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಜೀವನಕಾಲ ವಿಚಾರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ osmania 1930
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1950