ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಎಂ. ಎನ್. ಕಾಮತ್ ಎಂ. ಎನ್. ಕಾಮತ್ osmania 1918
ಲೇಖ್ಯಬೋಧಿನಿ ವೇ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ವೇ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ osmania 1919
ಹೀಗಾಗಬೇಕೇ? ಪಾ. ಸೀತಾದೇವಿ ಪಾ. ಸೀತಾದೇವಿ osmania 1929
ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಘ osmania 1953
ಗಜಪತಿ ಸಪ್ತಾಂಗ ಹರಣ ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುರಳಿ ಭಿ. ಪ. ಕಾಳೆ osmania 1938
ಪ್ರತಿಮಾ ಪಂಡಿತ ಚಿ.ಎ.ಕವಲಿ ರಾಮಾಶ್ರಯ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ osmania 1955
(ಕವನ ಸಂಗ್ರಹಗಳು) ತಿ.ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ತಿ.ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ osmania 1932
ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಬಿ.ಆರ್. ವಾಡಪ್ಪಿ ಲಲಿತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ osmania 1949