ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ osmania 1921
ಶಾರ್ಙ್ಗಧರಸಂಹಿತ ಪಟ್ಟಗೆರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜವಳಿ ರಘುಪತಿರಾವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ osmania 1930
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತತ್ವದೀಪಿಕಾ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ osmania 1955
ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ osmania 1933/02/17
ಶರೀರ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ osmania 1940/02/16
ಆಹಾರ ವಿಜ್ನಾನ ದ.ಕೃ. ಭಾರದ್ವಾಜ ಪ್ರೇಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ osmania 1933/02/17
ಜ್ವರ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಾಲಾಜಿ ಓಗಳೆ ಶೇಷಾಚಲ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ osmania 1931/02/17
ಹಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್.ಬಿ. ನಾಡಿಗೇರ ಎನ್.ಬಿ. ನಾಡಿಗೇರ osmania 1951/02/17