ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ವಚನಗಳು ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟ ಹಿತಚಿಂತಕ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ Osmania Internet archive logo
ಲಿಂಗಮ್ಮನ ವಚನಗಳು ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Osmania Internet archive logo
ಆದಯ್ಯನ ವಚನಗಳು ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Osmania Internet archive logo
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ (ಪೂರ್ವಾರ್ಥ) ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania Internet archive logo
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ (ಉತ್ತರಾರ್ಧ) ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವರ ವಚನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ Osmania Internet archive logo
ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿವಲಿಂಗ ಶೆಟ್ಟರು Osmania Internet archive logo
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Osmania Internet archive logo