ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಗಂಗಾಸಾನಿ ವರಗಿರಿ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ Osmania 1949 Internet archive logo
ಧ್ರುವಚರಿತ್ರೆ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ Osmania 1916 Internet archive logo
ಕಥಾಸೂತ್ರ ರತ್ನಾಕರ ಭಾಗ ೧ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1954 Internet archive logo
ನರವೀರ ಕಾಸೀಮ ಭಿ.ಪ. ಕಾಳೆ ಭಿ. ಪ. ಕಾಳೆ Osmania 1930 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಸಾಧು ಸದಾಶಿವಲೀಲೆ ಕರ್ಪೂರ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಕರ್ಪೂರ Osmania 1927 Internet archive logo
ಹೊಸ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕೋ.ಸು.ಸೀತಾರಾಮ್ ರಸಿಕ ರಂಜಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo
ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳು ಭಾಗ ೨ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Osmania 1933 Internet archive logo
ವತ್ಸಲೆ ಗೋರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಾರುತಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಂದಿರ Osmania 1950 Internet archive logo