ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜರ ಚರಿತ್ರಾ ಶಿವರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸೋಹಂ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಸಾರ ಮಂಡಳಿ osmania 1949/00/00
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪರೇಷೆ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಗೋಕರ್ಣ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ osmania 1942/00/00
ಚಿಕ ದೇವರಾಯ ಬಿನ್ನಪಂ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ರಾ. ತಿರುನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ osmania 1949/00/00
ವಿದುರನೀತಿ ಮತ್ತು ನಾರದನೀತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾವಂತ osmania 1910/00/00
ಈಶ್ವರಾನುರಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ osmania 1950/00/00
ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆ ಡಾ|| ಬಿ. ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ osmania 1950/00/00
ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ದರ್ಶನ ವಿನೋಬಾ ಆಚಾರ್ಯ (ಅನುವಾದ ಸಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು) ಗಾಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ osmania 1949/00/00
ಜ್ನಾನೋಪಾಸನೆ ನಾ. ಬನಹಟ್ಟಿ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗುರಾಚಾರ್ಯ ಅವಧಾನಿ osmania 1941/00/00