ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಕತೆಗಳು ನಾಗಶರ್ಮ ಕವಿ ಟಿ. ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಸೆಟ್ಟಿ osmania 1915
ನೇಮಿಚಂದ್ರನ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ osmania 1914
ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1935
ಕುಂತಲೇಶ್ವರ ದೇಸಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗರಾಯರು ವಸಂತ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ osmania 1943
ಹಳ್ಳಿಗರ ಹಾಡುಗಳು ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ osmania 1950
ಕಾವ್ಯಸಾರಂ ಅಭಿನವಾದಿ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯ ಮಂಜರಿ osmania 1897
ಮಹಿಷೂರ ಮಹಾರಾಜ ಚರಿತ್ರಂ ಅಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೋಸಲೆ ಅಯ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸೋಸಲೆ osmania 1916
ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಾರಸ್ಥಾನ ಆರ್. ಟಿ. ಕರ್ಪೂರ ಆರ್. ಟಿ. ಕರ್ಪೂರ osmania 1927