ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ರಂಗಮ್ಮನ ವಠಾರ ನಿರಂಜನ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲ Osmania 1954 Internet archive logo
ಏಕಾಂಗಿನಿ ನಿರಂಜನ ರಸಿಕ ರಂಜಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo
ಅಭಯ ನಿರಂಜನ ಸುದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1952 Internet archive logo
ಕಲ್ಯಾಣಸ್ವಾಮಿ ನಿರಂಜನ ಮೋಹನ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1945 Internet archive logo
ವಿಮೋಚನೆ ನಿರಂಜನ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲ Osmania 1954 Internet archive logo
ದೂರದ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿರಂಜನ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1954 Internet archive logo
ಅಭಯ ನಿರಂಜನ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು Dli 1935 Internet archive logo
ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಗೋಡೆ ಕತೆಗಾರರು: ತಿವೇಶ್ವರ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ, ನಿರಂಜನ ಪುರೋಗಾಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1922 Internet archive logo