ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಮಣ ವಚನಮೃತ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಚನ ಮಾನಸ ಪ್ರಭುಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ತಿಂತಿಣಿ ಮೌನೇಶ್ವರರ ವಚನಗಳು (ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಹಿತ) ಡಾ. ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2016
ಬೈಬಲ್ ಮಾದರಿಯ ವಚನ ಸಂಪುಟಗಳು ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2017
ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಟ್ಟು ಸಂಪುಟ- 15 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 1993
ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ಡಾ.ರಾ.ಗೌ. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2003
ವಚನ ಭಾರತ ಪ್ರೊ. ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 2009
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಚನಸಂಪುಟ ೯ ಡಾ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Servants Of Knowledge Internet archive logo