ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಗಣದಾಸಿ ವೀರಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳು ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Osmania 1926 Internet archive logo
ಕನ್ನಡ ವಚನ ಕಾದಂಬರಿ ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ Osmania 1923 Internet archive logo
ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ಭಾಗ-೩ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Osmania 1939 Internet archive logo
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಚನಸುಧೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania 1950 Internet archive logo
ಸಂಗನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಗಳು ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1927 Internet archive logo
ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು ಎಂ ಜೀವನ ಸಿಟಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Dli 1931 Internet archive logo
ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರದೇವರ ವಚನಗಳು ಪಿ. ಎನ್. ಗಿರಿರಾಜು ಜೆ. ಬಾಪಟ್ Dli 1910 Internet archive logo
ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ವಚನಗಳು ಘ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಶಿವಾನುಭಾವ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Dli 1954 Internet archive logo