ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ವಚನ ಭಾವದ ಗೀತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೆಲುಗು ಮಠ; ಗುಂಟೂರು Dli 2001 Internet archive logo
ಲಿಂಗಮ್ಮನ ವಚನಗಳು ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Dli 1929 Internet archive logo
ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನಗಳು ಡಿ. ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಾಲಬಾವಿ Dli 1950 Internet archive logo
ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಭಾಷಾ ಮಿಷನ್; ಧಾರವಾಡ Dli 1957 Internet archive logo
ಷಟ್ ಸ್ಥಳದ ವಚನಗಳು ವೆ. ತಿ. ಗಳಗನಾಥರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ Dli 1954 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವರ ವಚನ‌ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Dli 1951 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ Dli 1955 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ Dli 1954 Internet archive logo