ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನಾಮೃತಸಾರ ಎಸ್ ಯಿ ಬಟ್ಟಳ್ಳಿ ಎ. ಈ. ಬಟ್ಟಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Dli 1956 Internet archive logo
ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರನ ವಚನಗಳು ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Dli 1932 Internet archive logo
ವಚನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸಂಗ್ರಹ ಬಿ.ಜಿ. ಯಲ್ಲಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ ಮಂಡಳ. ಇಳಕಲ್ Dli 1997 Internet archive logo
ವಚನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಪಿ. ಜಿ. ಹಳಕಟ್ಟಿ Dli 1939 Internet archive logo
ವಿಜಯ ವಚನಮಾಲೆ ಮ. ಗ. ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ, ಧಾರವಾಡ Dli 1955 Internet archive logo
ವಚನ ವಾಙ್ಮಯ ದರ್ಶನ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
20ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಡಾ. ಪ್ರೀತಿ ಶುಭಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು