ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣದ ಸಂಚಿಕಾ ೬ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ osmania 1945 Internet archive logo
ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ osmania 1940 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣಂ ಸಂಚಿಕೆ ೪ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ osmania 1947 Internet archive logo
ಗಾಂಗೇಯ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಂಕರ ಮುದ್ರಣಾಲಯ osmania 1953 Internet archive logo
ಚೆನ್ನಬಸವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸಹಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶನ osmania 1955/02/16 Internet archive logo
ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ಭಾಗ-೩ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ osmania 1939/02/17 Internet archive logo
ಶ್ರೀಅನ೦ತನ ಕಥಾ ಹನುಮಂತ ರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ ಹನುಮಂತ ರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ osmania 1950/02/16 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪೋ osmania 1932/02/16 Internet archive logo