ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮಹಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ೪ ಆರ್. ಹೆಚ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸದನ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ Dli 1941 Internet archive logo