ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಪರೀಕ್ಷೆ ವೈ.ವಿ. ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ Osmania 1952 Internet archive logo
ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯಂ ರುದ್ರ ಭಟ್ಟ ರುದ್ರ ಭಟ್ಟ Osmania 1955 Internet archive logo
ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಕಥೆಗಳು ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀ Osmania 1942 Internet archive logo
ಸುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನುರಾಧಾ ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ Osmania 1944 Internet archive logo
ನೀಹಾರ ಎಸ್.ಕೆ. ಕರೀಂಖಾನ್ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1945 Internet archive logo