ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಗೀತಾವಲೋಕನ ಸಂಪುಟ ೩ ಭಾಗ ೧ ‍ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಗು. ಭೀ. ಜೋಶಿ ‍ಗುರುರಾಜ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1947 Internet archive logo
ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಎಸ್. ಬಿ. ರಘುನಂದಾಚಾರ್ಯ ಟಿ. ಟಿ. ಡಿ. ತಿರುಪತಿ Dli 1904 Internet archive logo