ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಕೆ. ಜಯರಾಮನ್ ‍‍ಭಾರತೀ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ Dli 1954 Internet archive logo