ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ರಮಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ‍ತೆಲುಗು ಮೂಲ: ಸೂರಿ ನಾಗಮ್ಮ, ಅನುವಾದ: ಕೆ. ಎ. ನಾರಾಯಣನ್ ‍ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ Dli 1953 Internet archive logo