ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೋಳಿ ಎ. ಅನಂತ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು Dli 1954 Internet archive logo