ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಆಕಾಶದೊಳಗಿನ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಪಾಟೀಲ ತಿರುಮಲರಾಯರು ಅಲೂರ ವೆಂಕಟರಾಯರು osmania 1931/02/16 Internet archive logo
ಹಿಂದೂದೇಶದ ಭೂ ಚರಿತ್ರೆ 18 ನಾಗಪ್ಪ ವೈ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ osmania 1941/02/16 Internet archive logo
ಸತ್ಯವಿದ್ಯಾರಾಜ ಸದಾನಂದ ಎಸ್. ಸಾಲಿಮಠ ಹೊಂಬಾಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ osmania 1954/02/15 Internet archive logo