ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ನೂತನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ ಬೆಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ osmania 1945
ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಂಕಾರ ಪ್ರೊ|| ಗ್ಯಾಮೋ (ಅನುವಾದ ಬಿ.ವಿ. ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ) ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕಟನ ಮಂದಿರ osmania 1951/02/16
ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ osmania 1955
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಭಂಧಗಳು ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರಾಣಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ osmania 1945/02/16
ನೂತನ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ ಪ್ರಕರಣ ೧ ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ ಬೆಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ osmania 1939
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಎನ್.ಕೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ osmania 1938/02/16
ನೂತನ ಲಘು ವಿಙ್ಞಾನ ತೃತೀಯ ಪುಸ್ತಕ ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ ಬೆಸಿಲ್ ಮಿಶನ್ ಬುಕ್ ಡಿಪೊ osmania 1946/02/16