ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ನೂತನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ ಬೆಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ Osmania 1945 Internet archive logo
ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ Osmania 1955 Internet archive logo
ನೂತನ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ ಪ್ರಕರಣ ೧ ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ ಬೆಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ Osmania 1939 Internet archive logo
ನೂತನ ಲಘು ವಿಙ್ಞಾನ ತೃತೀಯ ಪುಸ್ತಕ ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ ಬೆಸಿಲ್ ಮಿಶನ್ ಬುಕ್ ಡಿಪೊ Osmania 1946 Internet archive logo
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಎನ್.ಕೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1938 Internet archive logo
ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಂಕಾರ ಪ್ರೊ|| ಗ್ಯಾಮೋ (ಅನುವಾದ ಬಿ.ವಿ. ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ) ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕಟನ ಮಂದಿರ Osmania 1951 Internet archive logo
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಭಂಧಗಳು ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರಾಣಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1945 Internet archive logo