ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮೂರು ಪಾಳಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ Osmania 1937 Internet archive logo
ಶಿಕ್ಷಣದ ಪದ್ಧತಿ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ Osmania 1926 Internet archive logo
ಚುಟುಕ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ Osmania 1933 Internet archive logo
ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1949 Internet archive logo
ಕಡಲೇಪುರಿ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಪೋಗ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ Osmania 1940 Internet archive logo