ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೩ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ osmania 1939/02/17
ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2 ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ osmania 1939/02/15
ಜೇನು ನೋಣ ಸಾಕುವಿಕೆ ಪೈಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಎ. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ osmania 1935
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು ಶಂಭು ಶಂಭು ಭಟ್ಟ ಶಂಭು ಶಂಭು ಭಟ್ಟ osmania 1932
ಚರಕ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬಿ. ರಾಮರಾವ್ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ osmania 1930/02/15