ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ Osmania 1921 Internet archive logo
ಶಾರ್ಙ್ಗಧರಸಂಹಿತ ಪಟ್ಟಗೆರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜವಳಿ ರಘುಪತಿರಾವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ Osmania 1930 Internet archive logo
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತತ್ವದೀಪಿಕಾ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1955 Internet archive logo
ಹಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್.ಬಿ. ನಾಡಿಗೇರ ಎನ್.ಬಿ. ನಾಡಿಗೇರ Osmania 1951 Internet archive logo
ಜ್ವರ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಾಲಾಜಿ ಓಗಳೆ ಶೇಷಾಚಲ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1931 Internet archive logo
ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ Osmania 1933 Internet archive logo
ಆಹಾರ ವಿಜ್ನಾನ ದ.ಕೃ. ಭಾರದ್ವಾಜ ಪ್ರೇಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ Osmania 1933 Internet archive logo
ಶರೀರ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ Osmania 1940 Internet archive logo