ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ osmania 1921
ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ osmania 1933/02/17
ಶಾರ್ಙ್ಗಧರಸಂಹಿತ ಪಟ್ಟಗೆರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜವಳಿ ರಘುಪತಿರಾವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ osmania 1930
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತತ್ವದೀಪಿಕಾ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವಶಾಸ್ತ್ರಿ osmania 1955
ಜ್ವರ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಾಲಾಜಿ ಓಗಳೆ ಶೇಷಾಚಲ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ osmania 1931/02/17
ಹಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್.ಬಿ. ನಾಡಿಗೇರ ಎನ್.ಬಿ. ನಾಡಿಗೇರ osmania 1951/02/17
ಆಹಾರ ವಿಜ್ನಾನ ದ.ಕೃ. ಭಾರದ್ವಾಜ ಪ್ರೇಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ osmania 1933/02/17
ಶರೀರ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ osmania 1940/02/16