ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಈಝಿ ಕಟಿಂಗ್ ವಿ.ಬಿ. ಜುವೇಕರ್ ಬಾಲ ಕಂ. Osmania 1953 Internet archive logo