ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಮತ್ತು ವೃತಾಚರಣೆ ಫಲ್ಗುಬಾಯಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮಾಳಮಡ್ಡಿ, ಧಾರವಾಡ Dli 1948 Internet archive logo
ಉಪನೀತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಉಪದೇಶ ಎಸ್. ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶನ Dli Internet archive logo