ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣದ ಸಂಚಿಕಾ ೬ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ Osmania 1945 Internet archive logo
ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ Osmania 1940 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣಂ ಸಂಚಿಕೆ ೪ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ Osmania 1947 Internet archive logo
ಗಾಂಗೇಯ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಂಕರ ಮುದ್ರಣಾಲಯ Osmania 1953 Internet archive logo
ಚೆನ್ನಬಸವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸಹಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo
ವಚನಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರ ಭಾಗ-೩ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Osmania 1939 Internet archive logo
ಶ್ರೀಅನ೦ತನ ಕಥಾ ಹನುಮಂತ ರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ ಹನುಮಂತ ರಾವ್ ಗೋರಬಾಳ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪೋ Osmania 1932 Internet archive logo