ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಆಕಾಶದೊಳಗಿನ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಪಾಟೀಲ ತಿರುಮಲರಾಯರು ಅಲೂರ ವೆಂಕಟರಾಯರು Osmania 1931 Internet archive logo
ಹಿಂದೂದೇಶದ ಭೂ ಚರಿತ್ರೆ 18 ನಾಗಪ್ಪ ವೈ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1941 Internet archive logo
ಸತ್ಯವಿದ್ಯಾರಾಜ ಸದಾನಂದ ಎಸ್. ಸಾಲಿಮಠ ಹೊಂಬಾಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1954 Internet archive logo