ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಞಾನಘನಾನಂದ ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1955 Internet archive logo
ರಘುಕುಲ ಚರಿತಂ ಶ್ರೀ ಶಾರದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ - ಶಿವಗಂಗೆ ಮಠ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ Osmania 1913 Internet archive logo