ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಮಾಣೀಕ ಪ್ರಭುಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಕರ್ಪೂರ ಯಲ್ಲೋ ಗುಡ್ಡೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1922 Internet archive logo
ಮೈಸೂರಿನ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಆರ್.ಎಸ್. ಆರಾಧ್ಯ ಪ್ರಭಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ Osmania 1955 Internet archive logo
ರಾಜಾರಾಮ ಮೋಹನ ರಾಯ್ ಜೀವನ ಚರಿತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯೋದ್ಯಮ ಡಿ. ವಿ. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಬುಕ್ ಡಿಪೋ Osmania 1945 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು Osmania 1939 Internet archive logo
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಸೋಮಾನಾಥಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ Osmania 1951 Internet archive logo
ಹರಿಹರನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಶರಣರು ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ Osmania 1955 Internet archive logo
ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಸಂ. ವಾ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಕಾವ್ಯಾಲಯ Osmania 1947 Internet archive logo