ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಪುರಾಣನಾಮಚೂಡಾಮಣಿ ಬಿ. ರಾಮರಾವ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1941 Internet archive logo
ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ ೩ ನಾಗವರ್ಮಾ ಮದ್ರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1933 Internet archive logo
ತಮಿಳು ಪಾಠಗಳು ಕೆ.ವಿ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1952 Internet archive logo
ರಸ ರತ್ನಾಕರಂ ಎ. ವೆಂಕಟರಾವ್, ಹೆಚ್. ಶೇಷ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ Osmania 1932 Internet archive logo