ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಅಭಿಧಾನ ವಸ್ತು ಕೋಶಂ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ dli 1933 Internet archive logo
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳು ರಣಜಿತಸಿಂಗ್‌ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli Internet archive logo
ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳು ಎನ್. ಜೀವನ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli Internet archive logo
ಭಾಗ್ಯರತ್ನ ನೀಲಮ್ಮ ಶಾಂತಗಿರಿ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli Internet archive logo
ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರದೇವರ ವಚನಗಳು ಪಿ. ಎನ್. ಗಿರಿರಾಜು ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli Internet archive logo
ಚುಕ್ ಚುಕ್ ಭಯ್ಯಾ ತಾಲಂ ತಾಲ್ತಾ ಗೋನವಾರ ಕಿಶನ್ ರಾವ್ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli Internet archive logo
ಗೌರಿ ಆರ್. ಪಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli Internet archive logo
ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಚ. ನಿಂ. ಸುಮಂತರಾಜ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ dli Internet archive logo