ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೧೧ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಪದ್ಮನಾಭ ದಾಸರು ಎಂ. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ Osmania 1950 Internet archive logo
ಋಗ್ವೇದಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ೨೯ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1954 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಯುಮಹಾಪುರಾಣದ ಸಂಚಿಕಾ ೬ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ ಆರ್. ಸೇತುಮಾಧವಾಚಾರ್ Osmania 1945 Internet archive logo
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ೧ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1948 Internet archive logo
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ೨೩ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1953 Internet archive logo
ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ Osmania 1940 Internet archive logo
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೫ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1950 Internet archive logo