ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ದಿಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಗಳು ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ osmania 1950
ಇಂದ್ರವಜ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಸಮಿತಿ ಸುಮತಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ಸಮಿತಿ osmania 1912/02/14
ಪ್ರಾಂತಭಾಷೆ - ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ೫ ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ ಹ.ರಾ. ಮೊಹರೆ osmania 1945
ಮಹಾತ್ಯಾಗ ಎಂ.ಆರ್ .ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ osmania 1955/02/14
ಧೂಮಕೇತು ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರಭಟ್ಟ ಯು. ಆರ್. ಶಣೈ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ osmania 1947/02/14
ಕುಕನೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯದೊಂದು ಶಾಸನ ಎನ್. ಬಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಿಜಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋದಕ ಸಮಿತಿ osmania 1934
ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ. ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಎ.ಆರ್. ಶಿವನಾಗಪ್ಪ osmania 1935/02/15
ಗಗನ ಪಿಶಾಚಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಗುಪ್ತರಹಸ್ಯ ರಾಧಾರಮಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1949