ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕಂಡೂ ಕಾಣದ ನೋಟಗಳು ಉಡುಪಿಯ ವಿವಿಧ ಕಥೆಗಾರರು ಲೈಸಿಯಮ್ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ Osmania 1941 Internet archive logo
ಸಹಕಾರ ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1942 Internet archive logo
ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆನಂದಕಂದ ಶರತ್ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ Osmania 1952 Internet archive logo
ದಾಸ ಕೆ.ಲ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1946 Internet archive logo