ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಹಿತ್ತಲಮನೆ ವೀರಭದ್ರರು ಮಾಧವ ಬಲ್ಲಾಳ ಬಂಧುಗಳು osmania 1950
ನವರಾತ್ರಿ ೧ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು osmania 1953
ಚೆಲುವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1931
ತಿರುಪಾಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ osmania 1937
ಕುಡಿಯರ ಕೂಸು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ osmania 1951/02/14
ಹುಲಿರಾಯ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಡಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ osmania 1932
ಗೀತ ನಾಟಕಗಳು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಹರ್ಷ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ osmania 1946
ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ osmania 1933