ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಹರಿಹರನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಶರಣರು ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ Osmania 1955 Internet archive logo
ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಸಂ. ವಾ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಕಾವ್ಯಾಲಯ Osmania 1947 Internet archive logo