ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿ ಬ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಕಟಣ ಮಂದಿರ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣದ ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಡಿ.ಕೆ. ಭೀಮಸೇನರಾಯರು ಕನ್ನಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ Osmania 1951 Internet archive logo
ಕನ್ನಡ ಚಂದೋವಿಕಾಸ ಡಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ Osmania 1955 Internet archive logo
ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕ್ ಸಾಧನಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯ Osmania 1944 Internet archive logo
ಫಾರಸೀ ಕವೀಂದ್ರರು ಮಧುಗಿರಿ ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ Osmania 1947 Internet archive logo
ಚಿಕದೇವರಾಯ ವಂಶಾವಳಿ ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಂ.ಎ ಜಿ.ಟಿ.ಇ.ಪ್ರೆಸ್ Osmania 1933 Internet archive logo
ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಚಾರಗಳು ಮ. ಪ್ರ. ಪೂಜಾರ ಕನ್ನಡ ರೀಸರ್ಚ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ Osmania 1952 Internet archive logo
ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಕೋಶ ಜೆ.ಡಿ. ಮೈಸಾಲೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1950 Internet archive logo