ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಪೈಗಂಬರ ಮಹಮ್ಮದನು ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕರಾಮಯ್ಯ ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕರಾಮಯ್ಯ Dli 1955 Internet archive logo
ರಂಗಮಂಗ ರಂಜನೋದ್ಯಾನ - ಶ್ರೀರಂಗ ನೆರಂಗ ರಂಗಮಂಗ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1932 Internet archive logo
ಟಿಬೆಟ್ಟಿನ ಯೋಗಿ ಮಿಲರೇಪ ‍ಎಸ್. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ‍ಕಾವ್ಯಾಲಯ Dli Internet archive logo
ವಿಜ್ಞಾನ ದೀಪಕರು ವಿ. ಗುರುರಾಜನ್ ವಿ. ಗುರುರಾಜನ್, ಬೆಂಗಳೂರು Dli Internet archive logo
ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಂ. ಎನ್ ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ, ಬಿ. ವಿ. ಗೊಂವಿಂದರಾಜುಲು ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ Dli Internet archive logo
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಎನ್. ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನ ಪ್ರಕಟಣ ಮಂದಿರ Dli Internet archive logo