ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸಂಗೀತಾಚಾರ್ಯ (ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ) ಎಸ್.ಎನ್. ಹರಿದಾಸ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಮಂದಿರ Osmania 1937 Internet archive logo
ಸಂಗೀತಬೋಧಾಸ್ಕಂದ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆತ್ಮಾರಾಮ Osmania 1954 Internet archive logo
ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗ ೧,೨,೩ ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ Osmania 1940 Internet archive logo
ದಾಸತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಕೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli 1950 Internet archive logo
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಳನ - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ‍ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ ‍ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ Dli 1951 Internet archive logo
ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ‍ಸಂಪಾದಕರು: ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಗುಂಡೂರಾವ್ ವೈ. ಎಂ. ‍ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1954 Internet archive logo
ಹರಿದಾಸ ಆಂದೋಳನ - ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ‍ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ ಡಾ. ಎನ್. ಕೆ. ರಾಮಶೇಷನ್ Dli 1918 Internet archive logo
ತ್ರಿಕಾಲ ವರ್ಣಗಳು ಭಾಗ ೩ ಆರ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ‍ತರಂಗಿಣಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ Dli Internet archive logo