ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಉರಗಾದ್ರಿ ವಾಸ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ ಕೃತಿಗಳು ಕೃಷ್ಣರಾವ್. ಕೆ.ಎಮ್ ‍ತಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆ Dli Internet archive logo