ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ದೇವರು ಸತ್ತನೇ? ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಾರಾಯಣರಾಯರು ಬಂಕಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದಸೂನು osmania 1930
ನೂತನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ ಬೆಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ osmania 1945
ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಂಕಾರ ಪ್ರೊ|| ಗ್ಯಾಮೋ (ಅನುವಾದ ಬಿ.ವಿ. ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ) ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕಟನ ಮಂದಿರ osmania 1951/02/16
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆ.ಎನ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಲಾಂಗ್ ಮಾನ್ಸ್ ಗ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ osmania 1947
ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ osmania 1955
ಪದಾರ್ಥ ವಿಙ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಭಾಗ ೨) ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳಿ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳಿ osmania 1938
ಹಿಂದೂದೇಶದ ಭೂ ಚರಿತ್ರೆ 18 ನಾಗಪ್ಪ ವೈ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ osmania 1941/02/16
ಸತ್ಯವಿದ್ಯಾರಾಜ ಸದಾನಂದ ಎಸ್. ಸಾಲಿಮಠ ಹೊಂಬಾಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ osmania 1954/02/15