ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ Dli 1952 Internet archive logo
ಪದಾರ್ಥ ವಿಙ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳೆ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳೆ Dli 1940 Internet archive logo
ಪದಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗ ೨ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳೆ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಪಿಹೊಳೆ Dli 1949 Internet archive logo
ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೆಂಕೋಬಾಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಂದಿರ Dli 1941 Internet archive logo
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಾಗ ೨ ಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಲಾಂಗ್‍ಮಾನ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪೆನಿ Dli 1955 Internet archive logo
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ‍ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರಾಣಿಕ ‍ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Dli Internet archive logo
ವಿಚಿತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಲಂಕಾರ ‍ಡಾ. ಗ್ಯಾಮೋ, ಅನುವಾದ ಬಿ. ವಿ. ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ‍ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕಟನ ಮಂದಿರ Dli Internet archive logo