ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ಬಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು Dli 1946 Internet archive logo
ಈಶ್ವರಾನುರಾಗ ಸ್ವಾಮಿರಂಭಾವಾನಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ, ಮೈಸೂರು Dli 1948 Internet archive logo
ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆ ನಾ. ಬನಹಟ್ಟ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗುರಾಚಾರ್ಯ ಅವಧಾನಿ Dli 1955 Internet archive logo
ಜೀವಾತ್ಮ ಪಂ. ಗಂಗಾಪ್ರಸಾದಜೀ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಅನುವಾದ: ಸು. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಸು. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ Dli 1950 Internet archive logo
ಕಥಕೋಪನಿಷತ್ತು ವೈ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1940 Internet archive logo
ಮಾನಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ಎಂ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ಯಯ್ಯ ಸತ್ಯಶೋಧನ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರಿ Dli 1930 Internet archive logo
ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಡಾ. ಬಿ. ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್. ರಾಮಣ್ಣ Dli 1924 Internet archive logo
ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆ ಡಾ. ಬಿ. ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ Dli 1939 Internet archive logo