ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮಹಾವೀರನ ಮಾತುಕತೆ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ Dli 1924 Internet archive logo
ಮಹಾಪುರಾಣ ೧ ಭಗವಜ್ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಭಧ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದ ಪೀಠಂ Dli 1941 Internet archive logo
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಎನ್. ಆರ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮಂದಿರ Dli 1899 Internet archive logo
ಉಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೧ ‍ಯಲ್ಲಂಬಳಸೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶರ್ಮ ‍ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ Dli Internet archive logo
ಉಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೩ ‍ಯಲ್ಲಂಬಳಸೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಶರ್ಮ ‍ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ Dli Internet archive logo
ಉಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೪ ‍ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ‍ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ Dli Internet archive logo
ಉಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೫ ‍ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ‍ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ Dli Internet archive logo
ಉಪನಿಷದ್ ಭಾಷ್ಯಗಳು ೬ ‍‍ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸರಸ್ವತೀಸ್ವಾಮಿಗಳು ‍‍ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ Dli Internet archive logo