ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಯೋಗ ವಶಿಷ್ಠ ಸಂಚಿಕೆ ೧೯ ದೇವುಡು ಶ್ರೀ ಸುಜಾತ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು Dli 1953 Internet archive logo
ಯೋಗ ವಶಿಷ್ಠ ಸಂಪುಟ ೨೦ ದೇವುಡು ಶ್ರೀ ಸುಜಾತ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು Dli 1953 Internet archive logo
ಯೋಗಾಯೋಗ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಲೀಯ ನ್ಯಾಯ ದೇವುಡು ಭೀ. ಪ. ಕಾಳೆ Dli 1940 Internet archive logo
ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಆರ್. ಎ. ರಾವ್ ಸ್ವಾವಲಂಬ‍ನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೈದರಬಾದ್ Dli 1950 Internet archive logo
ಯುಗಾಂತರ ‍ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ Dli 1947 Internet archive logo
ಯುಗವಾಣಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಬ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Dli 1950 Internet archive logo