ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಶಿವರಾಮು ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ Dli 1942 Internet archive logo
ಆಚಾರ್ಯೋಪಾಸನಂ ಅನಂತನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli 1950 Internet archive logo
ಆಚಾರ್ಯ ಶತಕತ್ರಯಂ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗುರು ರುಚಿರಚಾರ್ಯ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli 1930 Internet archive logo
ಆದ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ‍ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದ ‍ದಿವ್ಯ ಜೀವನ ಸಂಘ Dli 1946 Internet archive logo
ಅಮರಕೋಶ ‍ಎನ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ‍ಪ್ರಸಾರಾಂಗ Dli 1921 Internet archive logo
ಬಡವರ ವೈದ್ಯ ಎಂ. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ Dli 1927 Internet archive logo
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಾಲಕಾಂಡ ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ ಎನ್ ಕೆ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ರಣಾಲಯ Dli 1948 Internet archive logo
ಬಾಲ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎನ್ ಕೆ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ರಣಾಲಯ Dli 1942 Internet archive logo