ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ದೈವದೂತರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1955 Internet archive logo
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರಂ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿರುಮಲಾಂಬಾ ಸತಿ ಹಿತೈಷಿಣೀ ಮಾತೃಮಂದಿರ Osmania 1919 Internet archive logo
ಮನ್ಜಿನಜಿವನ ೨೬ ರಮಾಕಾಂತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಘಾಣೇಕರ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ Osmania 1955 Internet archive logo