ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ osmania 1935
ಅರುಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ osmania 1924/02/17
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಘಾಣೀಕರ osmania 1948
ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಕತೆಗಳು ನಾಗಶರ್ಮ ಕವಿ ಟಿ. ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಸೆಟ್ಟಿ osmania 1915
ನೇಮಿಚಂದ್ರನ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ osmania 1914
ಧ್ರುವಚರಿತ್ರೆ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ osmania 1916
ಜೀವಂಧರ ಚರಿತೆ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ osmania 1908/02/16
ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣಂ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮ. ಅಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ osmania 1923/02/17